מדיניות פרטיות

עדי שקד – פתרונות אינטרנט לעסקים (להלן: "העסק" כהגדרתה בתקנון האתר) מתייחס בכבוד רב לפרטיותם של המשתמשים באתר www.visible.co.il (להלן: "אתר") ובמיוחד למבצע הפעולות באתר, כהגדרתם בתקנון האתר. פרטי העסק המלאים ודרכי ההתקשרות עם העסק מפעילת האתר נמצאים בתקנון האתר ודף צור קשר. להלן תנאי השימוש באתר ואשר מהם ניתן ללמוד מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר.

תנאי קבלת המידע והשימוש באתר

האתר www.visible.co.il הוא אתר הבית של העסק. דרכו ניתן ללמוד על פעולותיה, שירותיה ומוצריה.

בין היתר ניתן למצוא באתר אפשרות להרשמה לקבלת עדכונים קבועים מהעסק לרבות: מידע כללי בנושאי שיווק באינטרנט וייעוץ עסקי והודעות פרסומיות והצעות לרכישת מוצרים.

לא חלה עליך חובה להירשם לקבלת עדכונים קבועים מן העסק כדי לפעול באתר, אולם מרגע שנרשמת לקבלת עדכונים אלה, יחשב הדבר כאישור לקבלת דברי דואר ופרסומת בדואר אלקטרוני וב SMS מן העסק.

יש לך אפשרות להסיר עצמך מקבלת עדכונים אלה בכל עת באמצעות כפתור הסרה מיוחד הנמצא בתחתית של כל הודעה אותה תקבל.

הנתונים שיימסרו על ידך בעת ההרשמה לקבלת עדכונים שבאתר, יישמרו במאגר המידע של העסק המופעל על ידי עסק חיצונית שמספקת שירותי אגירת מידע ושירותי דיוור לעסק. וכאמור – אין עלייך חובה על-פי חוק למסור את המידע כדי לפעול באתר.

במהלך השימוש באתר ייתכן שיצטברו מיידעים על הליכי הגלישה ונוהגיך באתר, לרבות מידע על מוצרים שנרכשו, מידע נוסף על פריטים אחרים שבהם התעניינת, פרסומות אליהן נכנסת וקראת, עמודים באתר אליהם ניגשת וצפית, האמצעים בהם השתמשת לצורכי התשלום וששימשו אותך בפועל לתשלום, הצעות לרכישה שהתעניינת בהם, כתובת IP שלך, מיקום גאוגרפי שלך ממנו בוצעה גלישה באתר ועוד נתונים מזהים אותך אישית וכלליים, אשר כולם נאספים בין היתר באמצעותך ובאמצעים שהאתר יוזם באופן עצמאי לצורך הגנה על האתר ומשתמשיו.

נתונים אלה, כאמור יישמרו במאגרי העסק ובידי העסק בלבד וכל שימוש בהם ייעשה למטרות העסק והאתר בלבד, בהתאם למדיניות הפרטיות כאן, בהתאם לכל דין ולמטרות שלהלן:

 1. לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, לצורך ביצוע פנייה יזומה לעסק.
 2. לאפשר לך להיכנס אל מבצעים מוגדרים מראש שיוצעו באתר מעת לעת.
 3. לאפשר לך לקבל פרסום תואם והעונה לבקשתך ולצרכייך.
 4. לצורכי למידה של העסק כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים לך באתר, לרבות הנגשת והבאת מוצרים חדשים ואטרקטיביים במחירים אטרקטיביים מותאמים לדרישותיך ובהתאם להסיר מוצרים אשר אינם עומדים בציפיות ואינם תואמים לך.

למען הסר ספק המידע אינו מידע אישי המזהה אותך באופן אישי, אלא מידע לצורך למידה ופילוח נתונים לצורך הנגשה כאמור לעיל.

 1. המידע ישמש בין היתר את העסק גם כדי להתאים את הפרסומים ומודעות המבצעים אשר יוצגו בעבורך לתחומי ההתעניינות שלך, בעת הביקור באתר. גם כאן המידע הנאסף לצורך כך לא יזהה אותך אישית.
 2. ככל ותאשר זאת בכפוף לתנאי התקנון והדין, תהא העסק רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
  • לעניין זה מידע- בין אם מידע שהעסק עצמה תפרסם ובין אם מידע מידי מפרסמים אחרים שתקבל עסק לצורך משלוח.
  • בהתאם לאמור מעל בסעיף זה, העסק לא תהא רשאית להעביר את פרטייך האישיים כאמור בתקנון ומדיניות הפרטיות כאן לכל צד שלישי, ללא אישורך כאמור בתקנון ולצורך השלמת העסקה שתאפשר העברת המוצר שנרכש על ידך לידיך, כדוגמת כתובתך ודרכי ההתקשרות עמך.
  • בכל עת תהא לך הזכות לבקש מהעסק לחדול מלקבל מידע שיווקי ופרסומי, כאמור.
 1. כל המידע האמור מעל ישמש את העסק ליצירת הקשר אתך או כאמור לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
  • בעניין זה לא יימסר, כאמור, כל מידע מידע אשר יזהה אותך אישית וכן לא מידע פרטי.
 2. לידיעתך העסק נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 3. יובהר למען הסר ספק שהמידע שיעובר לגורמים שלישיים הוא בכפוף למדיניות הפרטיות כאן, לתקנון האתר ובכפוף לאישורך בלבד, אולם ככל ולא תאופשר על ידך האפשרות לקבל מידע כללי זה ייתכן ומירב הפעולות באתר לא יתאפשרו ולא יפעלו בעבורך.

מידע אישי וצדדים שלישיים

כאמור מעל, העסק מתחייבת שלא להעביר את הנתונים הפרטיים שלך לצדדים שלישיים, פרטים המזהים אותך באופן אישי, בין שהועברו על ידך ובין שנאספו על ידי העסק, חוץ מבמקרים הבאים:

 1. ביצוע השלמת עסקה באתר, כאמור בתקנון, מחייב העברת פרטייך האישיים לצדדים שלישיים, אליהם אישרת להעביר- לצורך רכישת המוצר מהספק.
 2. לצורך העברת המוצרים שהוזמנו על ידיך באתר לידיך, יועברו הנתונים שלך לצד שלישי ו/או למי מטעמו, לרבות: שמך ושם משפחה, כתובת, אמצעי התקשרות עמך, מספר תעודת הזהות שלך, שם חברת האשראי ו/או אמצעי התשלום בו השתמשת לרכישה באתר ועוד .
 3. ככל ויופר על ידך ו/או באמצעותך בין באופן ישיר ו/או עקיף, תאני השימוש באתר.
 4. בכפוף למעשה בלתי חוקי, העסק תעביר את פרטייך לגורמי אכיפה ולשותפי העסק באתר המנהלים פעילות מסחרית עם העסק באתר. זאת מתוך הצורך למנוע ו/או לחקור;
  • במקרה שיופרו תנאי השימוש באתר;
  • במקרה שיופרו הוראות הסכם ההצטרפות לאתר ו/או איזה מהשירותים המוצעים בו;
  • במקרה בו תבוצע באמצעותך באתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות מסוג זה;
  • במקרה בו יתקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה בו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העסק ו/או מי מטעמה;
  • במקרה בו העסק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך ו/או לגופך ו/או לרכושך ו/או לגופו או לרכושו של צד שלישי ו/או לעסק ו/או לאתר;
  • במקרה בו תתאגד ו/או תתמזג העסק במסגרת תאגיד אחד ו/או אחר, העסק תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים לרבות כל מידע שבידיה, בלבד ובכפוף שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו במלואה.

עוגיות

לצורך תפעולו השוטף של האתר, משתמש האתר בטכנולוגית cookies (להלן: "עוגיות").

העוגיות בטכנולוגיה זו משמשות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר על ידך, לצורך אימות פרטייך, כדי להתאים את העדפותייך האישיות באתר, לצורכי אבטחת המידע ואימות הנתונים בעת מסירתו לעסק.

העוגיות הנן קבצים טקסטואליים, אשר הדפדפן המותקן אצלך במחשב יוצר וזאת בהתאמה לפקודה ממחשבי העסק ולפיכך יש לאפשר פעולה זו כדי להשתמש באתר באופן פעיל.

העוגיות מכילות מידע מגוון, כך ובין היתר מהם הדפים בהם ביקרת, זמן השהות, מוצרים אותם בחנת, פרסומים ומבצעים עליהם הקלקת וצפית, מהו המקור דרכו הגעת אל אתר העסק ועוד.

חשוב לדעת שחלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

העוגיות משמשות גם כדי לאפשר לך ולייתר בעבורך את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.

המידע בעוגיות הנו מוצפן, העסק נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשביה יוכלו לקבל ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך בהתאם לדפדפן המשמש אותך.

למען הסר ספק- נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תינתן לך האפשרות להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. כאמור, קיימת לך האפשרות למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע, אף מוצע שיעשה כן.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך מודע כיצד לעשות זאת, בבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

העסק מאפשרת לחברות אחרות וחיצוניות לה לפרסם באתר, לנהל בעבורה מסעי פרסום באתר ומחוצה לו.

לידיעתך, כי חלק מהמודעות הנצפות באתר מוזנות אליו באמצעות צדדים שלישיים. לצורך פרסום זה חברות אלה מציבות אף הן עוגיות במחשבך, באמצעות קבצים בעלי מזהים ייחודיים להם ואשר אוספות נתונים, כאמור ועוד. המידע הנאסף לא מזהה אותך באופן אישי, למעט במקרים בהם החשיפה של המידע היא ביוזמתך ועל ידך, מידע זה ישמש לצורך הצבת פרסומים שיענינו אותך בהתאם למידע שנאסף על הרגלייך בשימוש באתר.

השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק.

אבטחת מידע

העסק נוהלת ודוגלת במדיניות פרטיות ולצורך כך מיישמת מערך נהלים מקצועי באמצעות חברת jetserver לצורך אבטחת מידע. זאת לצורך צמצום הסיכונים לחדירה אל מחשביה, יחד עם זאת אין ביטחון מוחלט למידע ולאמצעים אלה כדי לשמור על המידע השמור במאגרי העסק. היות שכך העסק איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים לחדירה של גורמים וצדדים שלישיים בלתי מורשים. כמו גם שאיננה מתחייבת שצד שלישי לא יגיע ו/או לא תהיה לו גישה, בלתי מורשית, באופן מוחלט אל המידע המאוחסן בידי העסק.

ככלל נתוני כרטיס האשראי אינם נשמרים באתרי העסק ויש להזינם בכל רכישה חדשה, הנתונים מוצפנים ברמה ובדרג הגבוהה ביותר, המאובטח על ידי תעודת SSL (מפתח הצפנה) בתקן PCI DDC שהינו תקן בינלאומי המחייב חברות וגופים אשר מבצעים סליקת כרטיסי אשראי להיות ברמת אבטחה אחידה, בו הגדרות ודרישות ברמת האבטחה למערכות מידע. חשוב לציין שהאתר מאובטח על ידי מיטב המומחים בתחום אבטחת המידע ברמה הגבוה בעולם באמצעות קבוצת אינטרספייס אשר מספקת גם שירותי סליקה כאשר מערכת זו עומדת ברמת האבטחה הגבוהה והמחמירה ביותר.

לצורך מידע נוסף בעניין אבטחת המידע על ידי חברת jetserver ולמידה על סוג אבטחת המידע הניתן באתר ניתן ללמוד ורצוי להיכנס לאתר העסק: https://jetserver.co.il/secure-hosting

זכות העיון במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק") הנך זכאי לעיין במידע המוחזק במאגר מידע, במידה והוא מידע עלייך בלבד. ניתנת לך האפשרות לתקן מידע שגוי ו/או למחוק מידע הנמצא במאגרים על ידי הודעה לעסק, אשר מנהל את המאגר בו שמורים הנתונים.

פנייה על ידך יכולה להיעשות בכל דרך התקשרות על עסק, טופס צור קשר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני שנמצאם בדף צור קשר באתר.

במידה ומנהל המאגר, העסק בעניין זה, סרבה למלא אחר בקשתך, מחוייבת העסק לידע אותך בהתאם לחוק ולתקנות. העסק תודיע על סירובה לאפשר עיון ו/או לתקן ו/או למחוק מידע, במצב זה יש לך הזכות והרשות לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בדין.

עוד כאמור בחוק זה קיימת לך הזכות לדרוש למחוק את כל המידע המוחזק והמשמש את העסק כבסיס לפנייה יזומה אלייך בהסכמתך. בעניין זה יימחק רק המידע המשמש לצורך פנייה אלייך בנושא הצעות מסחריות של העסק. מידע אחר הדרוש לעסק לצרכים סטטיסטיים ועוד יוסיף להישמר בידי העסק, זאת בהתאם לכל דין, אולם מידע זה לא ישמש את העסק לצורך פניות אלייך כאמור. לעניין זה תהא לך הזכות לפנות אל בית המשפט השלום אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה מהעסק כי המידע שנתבקשה למחוק אכן נמחק.

באחריותך לבדוק את השינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת, בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.